9. Februar 2020, 20:30
Zürich, Opernhaus Zürich

Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.opernhaus.ch

12. Februar 2020, 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich

Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.opernhaus.ch

15. Februar 2020, 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich

Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.opernhaus.ch

18. Februar 2020, 19:30
Zürich, Opernhaus Zürich

Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.opernhaus.ch

29. Februar 2020, 20:00
Hongkong, Hong Kong City Hall


www.kammerorchesterbasel.ch

2. März 2020, 20:00
Hongkong, Hong Kong City Hall


www.kammerorchesterbasel.ch

8. März 2020www.kammerorchesterbasel.ch

9. März 2020www.kammerorchesterbasel.ch

12. März 2020, 19:30


Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7
www.drkoncerthuset.dk

13. März 2020, 19:30


Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7
www.drkoncerthuset.dk

1. April 2020, 20:30
Paris, Philharmonie de Paris

Felix Mendelssohn Bartholdy: Elias op. 70
www.orchestredeparis.com

2. April 2020, 20:30
Paris, Philharmonie de Paris

Felix Mendelssohn Bartholdy: Elias op. 70
www.orchestredeparis.com

23. April 2020
Mailand, Teatro alla Scala di Milano

Richard Wagner: Tannhäuser
www.teatroallascala.org

26. April 2020
Teatro alla Scala di Milano


www.teatroallascala.org

30. April 2020
Mailand, Teatro alla Scala di Milano

Richard Wagner: Tannhäuser
www.teatroallascala.org

3. Mai 2020
Mailand, Teatro alla Scala di Milano

Richard Wagner: Tannhäuser
www.teatroallascala.org

7. Mai 2020
Mailand, Teatro alla Scala di Milano

Richard Wagner: Tannhäuser
www.teatroallascala.org

10. Mai 2020
Mailand, Teatro alla Scala di Milano

Richard Wagner: Tannhäuser
www.teatroallascala.org

30. Juni 2020


Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.festival-aix.com

3. Juli 2020


Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.festival-aix.com

7. Juli 2020


Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.festival-aix.com

10. Juli 2020


Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.festival-aix.com

13. Juli 2020


Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.festival-aix.com

15. September 2020


Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.lso.co.uk

17. September 2020


Alban Berg: Wozzeck op. 7
www.lso.co.uk

19. September 2020www.lso.co.uk

21. September 2020www.lso.co.uk